Leer-traject


Voor organisatie’s, teams, individuele kunstenaars en/of aanbieders van kunst en cultuur die willen bijdragen aan de  ontwikkeling van leerlingen. En willen leren ‘hoe’ de dialoog aan te gaan met het brede onderwijsveld. 

Jouw inzet als expert komt hierin het best tot zijn recht als jij precies weet waar cultuuronderwijs voor jouzelf, de betreffende school (oranisatie) en de individuele docent (de ander) over mag gaan. En wat er nu nog lastig is om daarmee aan de slag te gaan. Dit vraagt naast de vakinhoudelijke expertise, ook een professionele attitude om naast die ander te kunnen gaan staan. 

Dit leertraject is o.a. opgenomen in het professionaliseringsaanbod van De Cultuur Loper onder de noemer Coachen in Cultuuronderwijs.
www.decultuurloper.nl/po/cursussen/coachen-in-cultuuronderwijs-9022

  “Als je bereidt bent om naar je eigen handelen te kijken, dan is de training coachen in Cultuuronderwijs een prachtige route. Wat dit van je vraagt: geduld, openheid, doorzettingsvermogen, daadkracht, tijd, oefening en kwetsbaar durven zijn. Verwacht geen tips en trucs. Je leert om met vertrouwen en inzicht vanuit jezelf concrete stappen vooruit te zetten, en daarin patronen te doorbreken. En als bonus leer je hoe je anderen kunt coachen in cultuuronderwijs. Kortom, wees gewaarschuwd en doe het toch! 'Waar je angst voelt, moet je zijn.' zegt Fresku (rapper) en van mij krijgt hij gelijk.” - Marijke Liefting

Geïnteresseerd? Neem dan contact met me op om te verkennen of een leertraject bij jou, jouw team of organisatie past.
Home       Werkwijze      Wie ben ik?     Dialooog     Leer-traject     Testimonial   Contact