Be
the change
you want to see ..


(Mahatma Ghandi)

• Monique Koolen •
EQA - Senior  practitioner Coach

CoachingCoaching is een persoonlijk ontwikkelingsgericht proces dat wordt ingezet om wenselijke en duurzame veranderingen te bevorderen. De cliënt krijgt tijdens het proces inzichten in eigen handelen en gedrag, waarbij hij wordt ondersteund en uitgedaagd bij het behalen van zijn ambities en doelen. Vanuit een nieuw bewustzijn wordt de cliënt aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid voor de keuzes die hij hierin maakt.

Lees meer ︎Het GesprekDialoog is een gesprek dat  door het woord heen gaat en waarbij alle communicatie die daarmee gepaard gaat meespreekt. Een dialoog geldt voor een gesprek tussen twee of meer partijen, instanties of groepen.

Voor mij gaat de Dialoog over een gesprek dat creatief en wederkerig is los van het oordeel en interpretaties, waarin het ontdekken, het ontwikkelen en het ontplooien centraal staat.

‘Vanuit de overtuiging dat ieder mens uniek is en potentieel heeft, is het de Kunst om juist dat aan te spreken en tot ontwikkeling te brengen. Dit om optimaal te kunnen leven en te functioneren...’

Mark
Home       Werkwijze       Wie ben ik?       Persoonlijke begeleiding       Contact