Wie ik ben ...


Monique Koolen

Opleidingen 
- Analytische begeleiding (Jung)
- Jungiaanse fundering I-II 
- EQA Senior-practitioner coach - (Coaching academy international)
Leergang Loopbaan en levensvragen - vakmanschap
Leergang Professioneel en zelfbewust coachen
- Senior Arts and education
Theater - arts (HKU) 
- Bezigheidstherapeut
Princenoord - Breda 

Drijfveren
Wat mij drijft is de verwondering, het zien en ontdekken wat er gebeurt in de dynamiek met en tussen mensen. Vanuit nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt en het achterliggende verhaal ben ik eerst theater gaan maken. Vanuit het besef dat iedereen vanuit zijn persoonlijk verhaal beweegt, ben ik gaan begeleiden door middel van coaching. Het in-zicht krijgen van je eigen verhaal, vormt de basis van persoonlijke groei en ontwikkeling.
Daar draag ik graag aan bij!


‘Ontwikkeling ontstaat uit het noodzakelijke verlangen het anders te willen doen’ Ik begeleid individuele cliënten, teams en organisaties die het verlangen hebben zich persoonlijk te ontwikkelen en/of  zichzelf daarin te professionaliseren. Mijn missie is om mensen aan te spreken op hun volledige potentieel en hen daarmee in beweging te zetten. Om vanuit eigenheid te leven en daar op een persoonlijke manier leiding aan te geven.

Als professional heb ik ruime ervaring in het werken met mensen die functioneren binnen de zorg, in het onderwijs en in de creatieve sector. Daarin is het mijn missie om niet alleen de (onbewuste) verbeelding in jezelf tot spreken te brengen maar het gesprek zo te faciliteren dat daarin verwondering, creativiteit en ontwikkeling kan ontstaan. 

Verkennend gesprek –
begeleidings voorstel

Is coaching iets voor jou - jouw team of organisatie? Maak hier afspraak voor een verkennend gesprek.


Diensten:
• Individueel begeleidingstraject
• Teamcoaching
• Professionalisering in gespreksvoering

Home       Werkwijze       Wie ben ik?       Persoonlijke begeleiding       Contact