‘The privilege of a lifetime

Is being who you are’

(Joseph Campbell)
• Monique Koolen •
EQA - Senior  practitioner Coach

Coaching - persoonlijke begeleidingCoaching is een doelgericht proces dat wordt ingezet voor persoonlijke ontwikkeling. Het begeleidingsproces is erop gericht inzichten te krijgen in eigen (vaak onbewuste) denken en handelen. Vanuit een nieuw bewustzijn leert de cliënt in verbinding met zichzelf, meer authentieke keuzes te maken en daar uitvoering te aan geven. 

Lees meer ︎Innerlijk beeldDe begeleiding is erop gericht om persoonlijke thema’s, dilemma’s en obstakels in beeld te krijgen, je-zelf daarin opnieuw te ontdekken om tot een diepere betekenisgeving te komen. Om thuis te komen in jezelf.

Dialooog staat voor een gesprek dat creatief en wederkerig is, los van het oordeel en interpretaties, waarin het ontdekken, het ontwikkelen en het ontplooien van jezelf centraal staat. 

‘Vanuit de overtuiging dat ieder mens uniek is en potentieel heeft, is het de Kunst om juist dat aan te spreken en tot ontwikkeling te brengen. Dit om optimaal te kunnen leven en te functioneren...’ 

Mark
Home       Werkwijze       Wie ben ik?       Persoonlijke begeleiding       Contact