For there is always light,
if only we’re brave enough to see it.
If only we’re brave enough to be it.


(Amanda Gorman)

• Monique Koolen •
EQA - Senior  practitioner Coach

CoachingCoaching is een persoonlijk ontwikkelingsgericht proces dat wordt ingezet voor persoonlijke ontwikkeling. De cliënt krijgt tijdens het begeleidingsproces inzichten in het eigen (vaak onbewuste) handelen. In de begeleiding wordt hij ondersteund en uitgedaagd om hier bewustzijn op te krijgen. Vanuit dit nieuw bewustzijn leert de cliënt in verbinding met zichzelf, meer authentieke keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. 

Lees meer ︎Het GesprekDe begeleiding is erop gericht persoonlijke thema’s, dilemma’s en obstakels in beeld te krijgen, je-zelf daarin (opnieuw) te ontdekken om tot diepere betekenisgeving te komen. 

Dialooog staat voor een gesprek dat creatief en wederkerig is, los van het oordeel en interpretaties, waarin het ontdekken, het ontwikkelen en het ontplooien van jezelf centraal staat. 

‘Vanuit de overtuiging dat ieder mens uniek is en potentieel heeft, is het de Kunst om juist dat aan te spreken en tot ontwikkeling te brengen. Dit om optimaal te kunnen leven en te functioneren...’ 

Mark
Home       Werkwijze       Wie ben ik?       Persoonlijke begeleiding       Contact