‘The privilege of a lifetime

Is being who you are’

(Joseph Campbell)
• Monique Koolen •
EQA - Senior  practitioner Coach

Coaching - persoonlijke begeleidingCoaching is een proces dat wordt ingezet voor persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke begeleiding is erop gericht scherper inzicht te krijgen in eigen (vaak onbewuste) denken en handelen. Dit alles is erop gericht om meer in verbinding te zijn met wie jij ten diepste bent. Om uiteindelijk vanuit die verbinding, meer authentieke keuzes te leren maken in je leven en daar uitvoering aan te kunnen geven.

In het aanspreken van de verbeelding, worden innerlijke drijfveren verkent. Om zo tot een diepere betekenisgeving te komen en te leven vanuit wie jij in wezen bent.

Lees meer ︎Innerlijk beeldDe persoonlijke begeleiding is erop gericht om bewustzijn te ontwikkelen op persoonlijke thema’s, dilemma’s en obstakels. En te ont-dekken welke patronen je daarmee ontwikkeld hebt. Patronen, die je jezelf hebt aangeleerd en je van dienst zijn geweest om te komen waar je nu bent, maar een verdere ontwikkeling in de weg staan. De vraag is: Hoe ziet het innerlijk beeld eruit dat je van jezelf hebt gecreëerd? En als je daarnaar kijkt, in hoeverre is dat in afstemming met wie jij in wezen bent.

Wat neem je werkelijk waar en wat neem je voor waar aan?

Dialooog staat voor een gesprek dat creatief en wederkerig is, los van het oordeel en interpretaties, waarin het ontdekken, ontwikkelen en het ontplooien van jezelf centraal staat.

Mark
Home       Werkwijze       Wie ben ik?       Persoonlijke begeleiding       Contact