‘The privilege of a lifetime

Is being who you are’

(Joseph Campbell)
• Monique Koolen •
EQA - Senior  practitioner Coach

Coaching Coaching is een proces dat wordt ingezet voor persoonlijke ontwikkeling. De  begeleiding is erop gericht scherper zicht te krijgen in het eigen (vaak onbewuste) denken en handelen. Om tot een diepere betekenisgeving te komen en verbonden te zijn met wie jij in wezen bent. En uiteindelijk vanuit die verbinding meer authentieke keuzes te maken en daar uitvoering aan te kunnen geven. 

Lees meer ︎Innerlijk beeldDoor bewustzijn te creëren op persoonlijke thema’s, dilemma’s en obstakels ontdek je welk patronen je daarin ontwikkeld hebt. Dit zijn patronen die je hebt aangeleerd en je hebben geholpen om te komen waar je nu bent, maar een verdere ontwikkeling in de weg staan.

Hoe ziet het beeld eruit dat je voor jezelf hebt gecreëerd? En als je daarnaar kijkt, in hoeverre is dat in afstemming met wie jij werkelijk bent?

Dialooog staat voor een gesprek dat creatief is, los van het oordeel en van interpretaties. Waarin het ontdekken, ontwikkelen en het ontplooien van jezelf centraal staat. Ieder mens heeft een eigen innerlijke
  belevingswereld. Het aanspreken van de beelden die daaraan verbonden zijn, bieden een ingang om onbewuste en gekwetste delen zichtbaar te maken. En die delen te (h)erkennen als een deel van jouzelf.

‘The image that leads us backwards and downward to the suffering psyche also leads us upward and forward to its healing’
- Stephen K. Levine -

Mark
Home       Werkwijze      Wie ben ik?     Coaching     CCO     Referentie    Contact