De Werkwijze 


In het werk als psycho-analytisch coach neem ik de totale mens als uitgangspunt. Deze mens denkt, voelt, wil en handelt en kan zichzelf sturen. De mens is uniek en met niemand anders vergelijkbaar.

Ervaringen staan centraal en zijn het uitgangspunt in de gespreksvoering. Het gaat erom dat deze ervaringen worden bevraagt om bewustzijn te creëren op persoonlijke thema's, dilemma's en obstakels.

De begeleiding richt zich op de oorsprong van je vraag, de gevoelens en gedragspatronen die daarmee samenhangen. We doorlopen de gebeurtenissen in jouw leven en ontdekken welke verrassende processen en gedachtepatronen achter schuilgaan. Je ontdekt niet alleen de oorzaak van wat er nu speelt, maar vooral ook naar wat je daar persoonlijk (nog) in te ontwikkelen hebt.

Kenmerkend voor deze werkwijze is:
-Sluit aan bij waar jij nu bent in jouw ontwikkeling en bij de ervaringen die jij hebt en opdoet;
-Nodigt uit om naar je spiegelbeeld te kijken (schaduwwerk);
-Maakt gebruik van actieve verbeeldingen, droomanalyse en creatieve uitingen;
-Schept ruimte om in beweging te komen en de transformatie van binnenuit laten ontstaan.
 
“Het beeld dat ons heen en weer leidt naar de lijdende psyche
leidt ons ook naar boven en voorwaarts naar de genezing ervan”
- Stephen K. Levine -

Hierbij baseer ik mij op de analytische psychologie van CG Jung.
In zijn visie hebben de dingen die gebeuren zin, al voelt dat meestal niet zo. Hij keek niet alleen naar de oorzaak van de klachten maar vooral ook naar de bedoeling ervan; als aanzet tot zelfontwikkeling. 

Ik begeleid individuele cliënten en teams die het verlangen hebben om zich via deze weg persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Is coaching iets voor jouw team? Maak hier afspraak voor een verkennend gesprek. 

 

Diensten:
• Persoonlijke- en loopbaanontwikkeling
• Teamontwikkeling
• In kaart brengen van jouw persoonlijkheidsprofiel, C.A.D.T ®

• Inrichten van leertrajecten


• C.A.D.T. ®. Dit is een diagnostisch instrument dat een diepgaand inzicht geeft in de natuurlijke talenten en potentie van individuen en teams binnen een organisatie.


Home       Werkwijze      Wie ben ik?     Dialooog     Leer-trajecten      Reacties      Contact