De Werkwijze 


Mijn werkwijze is vraaggericht en vanuit gelijkwaardigheid, waarbij ik uitga van de uniciteit van de cliënt. Dat betekent dat ik uitdaag en ondersteun in een toekomstgericht proces van zelfwerkzaamheid en zelfsturing. Ik werk met wat zich NU in het contact zich voordoet. Daarbij ga ik uit van ‘zelfreflectie’ om leer- of ontwikkelingsvragen optimaal te benutten.

‘Je creëert bewustzijn op wie jij in wezen bent en wat jou belemmert om dat te kunnen zijn.’ Vanuit een diepere inkijk in jezelf, ontwikkel je een hernieuwd beeld - vanuit wie je werkelijk bent. 

‘De waarde van het onbewuste zit in de ontmoeting en wordt levend als je erover met de ander in gesprek komt’. 
(Ap Dijkhuis)

Door mijn opvoeding, mijn eerdere opleidingen en werkzaamheden voel ik me verbonden aan Kunst en educatie. Kunst spreekt de emotie en de verbeeldingskracht aan waarmee nieuwe (veelal onbewuste) werelden  worden geopend. Het biedt mogelijkheden tot reflectie en stelt vragen. In de coaching wordt de verbeelding die o.a. tot uitdrukking komt in dromen en tekeneningen aangesproken, om inzicht te krijgen in eigen ontwikkeling en opgedane ervaringen. 


Intake gesprek –
begeleidings voorstel

Is coaching iets voor jou - jouw team of organisatie? Maak hier afspraak voor kennismaking en/of een intake gesprek. 


Diensten:
• Individueel ontwikkelingstraject
• Persoonlijk leiderschap
• Teamcoaching
• Professionalisering in gespreksvoering


Coachen in coronatijd
De gesprekken vinden plaats zoals gebruikelijk (face-to-face). Ik volg daarin de huidge maatregelen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kan de afspraak via de digitale weg plaatsvinden. Je ontvangt van mij dan een uitnodiging via Zoom.us

Home       Werkwijze       Wie ben ik?       Persoonlijke begeleiding       Contact