De Werkwijze 


Het begeleidingsproces is gericht op het (her)ontdekken van de essentie van wie je bent en los te komen van denk- en handelwijzen die daar niet bij passen. 

Door bewustzijn te creëren op persoonlijke thema’s, dilemma’s en obstakels ontdek je welke patronen je jezelf hebt aangeleerd. Die je hebben geholpen om te komen waar je nu bent, maar een verdere ontwikkeling in de weg staan.

Ons bewustzijn speelt slechts een rol in 1% van ons gedrag. De andere 99% is onbewust en intuitief. - A. Dijkhuis -

De begeleiding richt zich niet op de klachten zelf, maar op de oorzaak ervan. Wanneer er geen verbinding is tussen hoofd en hart, raak je uit balans en ontstaan klachten. We onderzoeken met elkaar de onbewuste oorsprong van je klachten, en de  gevoelens en gedragspatronen die daarmee samenhangen.
 
‘I am not what happend to me, I am what I choose te become'         
- C.G. Jung -


Hierbij baseer ik mij op de analytische psychologie van C.G Jung.
In zijn visie hebben de dingen die gebeuren zin, al voelt dat meestal niet zo. Hij keek niet alleen naar op oorzaak van de klachten maar vooral ook naar de bedoeling ervan; als aanzet tot zelfontwikkeling. 

Waar coaching veelal wordt ingezet voor actuele en/of werkgerelateerde vraagstukken. Is de psycho analytische benadering meer diepgaand. Ik maak daarin gebruik van lichaamsbewustzijn en van de symbooltaal. Daarbij kun je denken aan actieve imaginaties (vorm van hypnose), droomanalyse en creatieve uitingen zoals tekeningen.

Ik begeleid individuele cliënten, teams die het verlangen hebben om zich via deze weg persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.


Verkennend gesprek:
Is coaching iets voor jou of jouw team? Maak hier afspraak voor een verkennend gesprek. 


Diensten:
• Individuele begeleiding 
• Teamcoaching
• Leer-traject


Home       Werkwijze      Wie ben ik?     Dialooog     Leer-traject      Reacties      Contact