De Werkwijze 


Mijn werkwijze is vraaggericht en vanuit gelijkwaardigheid, waarbij ik uitga van de uniciteit van de cliënt. Dat betekent dat ik uitdaag en ondersteun in een toekomstgericht proces van zelfwerkzaamheid en zelfsturing. Ik werk met wat zich in de actualiteit en in het contact zich voordoet. Daarbij ga ik uit van ‘zelfreflectie’ om leer- of ontwikkelingsvragen optimaal te benutten.

‘Je creëert bewustzijn op wie jij in wezen bent en wat jou belemmert om dat werkelijk te kunnen zijn.’ Het genereert meer zelfvertrouwen - vanuit wie je bent, wat jij wilt en kan. Op deze manier wordt je bekwamer in het bereiken van eigen ambities doelen en leer je effectiever te zijn in het handelen.

‘De waarde van het onbewuste zit in de ontmoeting en wordt levend als je erover met de ander in gesprek komt’. 
(Ap Dijkhuis)

Door mijn opvoeding, mijn eerdere opleidingen en werkzaamheden ben ik verbonden aan Kunst en educatie. Kunst spreekt de verbeeldingskracht aan waarmee nieuwe (veelal onbewuste) werelden kunnen worden geopend. Het biedt mogelijkheden tot reflectie en stelt vragen. In de coaching wordt de verbeelding die o.a. tot uitdrukking komt in dromen en tekeneningen aangesproken, om inzicht te krijgen in eigen ontwikkeling en opgedane ervaringen. 


Intake gesprek –
begeleidings voorstel

Is coaching iets voor jou - jouw team of organisatie? Maak hier afspraak voor een vrijblijvend intake gesprek. 


Diensten:
• Individueel ontwikkelingstraject
• Persoonlijk leiderschap
• Teamcoaching
• Professionalisering in gespreksvoering


Coachen in coronatijdJuist in deze tijd, waarin gevoelens van alleen zijn, eenzaamheid, passieviteit en leegte de kop op kunnen steken. En de ruimte en de tijd om in verbinding te zijn en de blik naar binnen te richten, onder druk staat. Door de omstandigheden en informatie waarmee we worden overspoelt. 

In principe kunnen de gesprekken plaatsvinden zoals gebruikelijk (face-to-face). Ik volg daarin de huidge maatregelen. Mocht dat toch niet mogelijk zijn, dan kan de afspraak via de digitale weg plaatsvinden. Je ontvangt van mij dan een uitnodiging via Zoom.us


Home       Werkwijze       Wie ben ik?       Persoonlijke begeleiding       Contact