Dialooog


In de essentie gaat het steeds over de mens die ik tegenover me tref. Die het verdient de beste versie van zichzelf te kunnen zijn.

Voor wie?


Psycho analytische begeleiding is geschikt wanneer je je problemen of klachten wil aanpakken bij de wortels. Aanleidingen kunnen zijn:
- Je wilt weten wie je in essentie bent en je eigen plek innemen. Van betekenis  zijn en gezien worden. En ervaart gevoelens van minderwaardigheid en het voldoen aan de verwachtingen van anderen.
-Je hebt het verlangen naar diepgaande verbinding met de ander en ergens bij te horen. Je hebt moeite met het aangaan of behouden van een relatie, ervaart problemen in je relatie of gezin en ervaart daarbij gevoelens van angst en eenzaamheid. 
-Je ervaart een verandering in jezelf die te maken heeft met je levensfase; overgang, ouder worden. Of veranderingen in relaties door scheiding, kinderen die het huis uit gaan of verlies van naasten. Gevoel van leegte en uitsluiting.
-Er zijn veranderingen in je werk(omgeving), waarbij je je afvraagt of je nog wel op de juiste plek zit. 
-Je hebt klachten die niet direct te relateren zijn aan een gebeurtenis of levensfase, zoals: energieverlies, burn-out, angst, piekeren, onmacht, schuld, schaamte.

Binnen een organisatie betekent dit dat iedereen het gevoel heeft volledig zichzelf te kunnen zijn. Niet alleen moet niemand zich buitengesloten voelen, iedereen moet zich ook actief ingesloten voelen. Een inclusieve organisatie is waar iedereen persoonlijk verantwoordelijkheid krijgt, voelt en neemt om inclusief te denken en handelen.

“Waar beleidsmoeheid op de loer ligt, gaat het er voor mij steeds over de ontmoeting en daarin van wezenlijk betekenis te kunnen zijn”Drie levensfasen van een vrouw
- Klimt -


Is coaching iets voor jouw team? Maak hier afspraak voor een verkennend gesprek.Diensten:
• Persoonlijke- en loopbaanontwikkeling
• Teamontwikkeling
• Assessment; het in kaart brengen van jouw Persoonlijkheidsprofiel, C.A.D.T ®

• Inrichten van leertrajecten


• C.A.D.T. ®. Dit is een diagnostisch instrument dat  een diepgaand inzicht geeft in de natuurlijke talenten en potentie van individuen en teams binnen een organisatie.
Home       Werkwijze      Wie ben ik?     Dialooog     Leer-trajecten      Reacties      Contact